Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Radkov
Řešené území:k.ú. Radkov u Tábora

 

číslo (kód):75393312
Pořizovatel:Městský úřad Tábor 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Alena Kalinová - Atelier KA 21 , Táboritů 606/6, Sezimovo Ústí
• identifikační číslo:62550870
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. KALINOVÁ ALENA, SEZIMOVO ÚSTÍ
• číslo autorizace:2517

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 16.8.2005   
Zadání zahájení projednání 8.8.2006  
schválení 16) 22.12.2006   
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání   
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17)    
Návrh zahájení projednání 18) 12.11.2007  
stanovisko krajského úřadu 19) 21.7.2008 KUJCK 22688/2008 OREG/2 
vydání 20) 27.12.2008   
nabytí účinnosti 29.1.2009  
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení    
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.taborcz.eu/uzemni-plan-radkov/d-2640/p1=1151 
Záznam proveden dne:15.2.2013 
Zaznamenal(a):Eva Havránková 
Telefon:381486174 
Email:eva.havrankova@mutabor.cz 

 


15) § 44 stavebního zákona.
16) § 47 odst. 5 stavebního zákona.
17) § 49 odst. 3 stavebního zákona.
18) § 50 stavebního zákona.
19) § 51 odst. 3 stavebního zákona.
20) § 54 stavebního zákona.
21) § 55 odst. 1 stavebního zákona.
22) § 188 odst. 1 a 2 stavebního zákona.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.