Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Troubelice
Řešené území:k.ú. Dědinka, Lazce u Troubelic, Pískov, Troubelice

 

číslo (kód):75445192
Pořizovatel:Městský úřad Uničov 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Atelier ARCHPLAN Ostrava, s.r.o., Martinovská 3168/48, Ostrava - Martinov
• identifikační číslo:26863065
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. HUDÁK MIROSLAV, OSTRAVA-HRABŮVKA
• číslo autorizace:3554

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 1.3.2008   
Zadání zahájení projednání 1.9.2009  
schválení 16) 30.9.2009  Usnesení č. 553/19 ZO 
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání   
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17)    
Návrh zahájení projednání 18) 1.4.2010  
stanovisko krajského úřadu 19) 4.4.2011 č.j.: KUOK 34565/2011 
vydání 20) 23.11.2011   
nabytí účinnosti 9.12.2011 OOP vydáno us.č. 166/8 ze zas. ZO dne 23.11.2011 
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení 13.12.2016  zpráva o upl. ÚP na obd. 11/2011-08/2016, us.č. 287a/13/2016 z 13. zas 
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:16.7.2018 
Zaznamenal(a):Ing. Jana Pospíšilová 
Telefon:585508435 
Email:j.pospisilova@kr-olomoucky.cz 

 


15) § 44 stavebního zákona.
16) § 47 odst. 5 stavebního zákona.
17) § 49 odst. 3 stavebního zákona.
18) § 50 stavebního zákona.
19) § 51 odst. 3 stavebního zákona.
20) § 54 stavebního zákona.
21) § 55 odst. 1 stavebního zákona.
22) § 188 odst. 1 a 2 stavebního zákona.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.