Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE

Název ÚS:Územní studie Olomouc, US-108 Okružní
Řešené území:k.ú. Neředín

 

číslo (kód):7633609
Pořizovatel:Magistrát města Olomouce 
Vydávající orgán:neuvedeno 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:studio PAB s.r.o., 28. října 5, Olomouc
• identifikační číslo:3915221
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. POSPÍŠIL PAVEL, OLOMOUC
• číslo autorizace:1548

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání předání zhotoviteli 4.5.2015  
Možnost využití schválení 30.7.2015  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití schválení   

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 10000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/uzemni-studie 
Záznam proveden dne:11.9.2015 
Zaznamenal(a):Mgr. Lea Maňáková 
Telefon:588488407 
Email:lea.manakova@olomouc.eu 

 Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.