Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Lažánky
Řešené území:k.ú. Lažánky

 

číslo (kód):76919191
Pořizovatel:Městský úřad Blatná 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Akad.arch. Vlastislav Rubek, Pohořelec 25/11, Praha1
• identifikační číslo:10141642
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. Akad. arch. RUBEK VLASTISLAV, PRAHA 1
• číslo autorizace:1176

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 27.7.2007   
Zadání zahájení projednání 28.12.2007  
schválení 16) 23.5.2008   
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání   
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17)    
Návrh zahájení projednání 18) 29.9.2008  
stanovisko krajského úřadu 19) 18.2.2009 KUJCK2791/2009/OREG/4 
vydání 20) 9.5.2009  Vydán jako opatření obecné povahy 
nabytí účinnosti 26.5.2009  
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení 11.6.2013  Usnesení ZO č. 3/2013 
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení 7.11.2019  Usnesení ZO č. 10/2019 
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení 2.12.2021  Usnesení ZO č. 27/2021 
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.mesto-blatna.cz/mesto-blatna/uzemni-planovani/prehled-uzemne-planovaci-dokumentace-orp-blatna/lazanky/ 
Záznam proveden dne:1.2.2022 
Zaznamenal(a):Ing. Martina Linhartová 
Telefon:383416150 
Email:linhartova@mesto-blatna.cz 

 


15) § 44 stavebního zákona.
16) § 47 odst. 5 stavebního zákona.
17) § 49 odst. 3 stavebního zákona.
18) § 50 stavebního zákona.
19) § 51 odst. 3 stavebního zákona.
20) § 54 stavebního zákona.
21) § 55 odst. 1 stavebního zákona.
22) § 188 odst. 1 a 2 stavebního zákona.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.