Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE

Název ÚS:Územní studie Slatinice, lokalita Za dvorcem a Před drahou
Řešené území:k.ú. Slatinice na Hané

 

číslo (kód):77958314
Pořizovatel:Magistrát města Olomouce 
Vydávající orgán:neuvedeno 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:CAD PROJEKT PLUS, s.r.o., Riegrova 793/2, Prostějov
• identifikační číslo:25587293
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. LANGER LADISLAV, PROSTĚJOV
• číslo autorizace:1476

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání předání zhotoviteli 1.2.2011  
Možnost využití schválení 16.3.2012  
Ověření aktuálnosti potvrzení 17.1.2020  
Ukončení možnosti využití schválení   

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 0 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/orp-olomouc/prehled-platne-upd-orp-olomouc 
Záznam proveden dne:13.8.2020 
Zaznamenal(a):Mgr. Lea Maňáková 
Telefon:588488407 
Email:lea.manakova@olomouc.eu 

 Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.