Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Měkynec
Řešené území:k.ú. Měkynec

 

číslo (kód):78089540
Pořizovatel:Městský úřad Vodňany 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Václav Štěpán - Architektonický ateliér Štěpán, Žižkova 309/12, České Budějovice
• identifikační číslo:10276661
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. ŠTĚPÁN VÁCLAV, ČESKÉ BUDĚJOVICE
• číslo autorizace:1150

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 26.8.2004   
Zadání zahájení projednání 9.9.2004  
schválení 16) 28.2.2005   
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání 30.3.2005  
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17) 10.6.2005  Stanovisko KÚ-JK ze dne 4.7.2005 čj. KUJCK/16673/2005/OUPI/Ko k Soub. 
Návrh zahájení projednání 18) 27.10.2009 Oznámení o společném jednání návhu ÚP Měkynec čj. MUVOP000B5WC 
stanovisko krajského úřadu 19) 2.6.2010 Posouzení návhu ÚP Měkynec KÚ čj.KUJCK18427/2010OREG/2 
vydání 20) 6.4.2011  Opatření obecné povahy schváleno ZO Měkynec pod usnesením č. 7 
nabytí účinnosti 27.4.2011 Veřejná vyhláška OOP ÚP Měkynec (vyvěšena dne 12.4.2011) 
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení 10.5.2015  Zpráva schválena v Zastupitelstvu obce Měkynec usnesením č. 01/05/15. 
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:15.11.2017 
Zaznamenal(a):Ing. Aleš Dvořák 
Telefon:383379165 
Email:dvorak@muvodnany.cz 

 


15) § 44 stavebního zákona.
16) § 47 odst. 5 stavebního zákona.
17) § 49 odst. 3 stavebního zákona.
18) § 50 stavebního zákona.
19) § 51 odst. 3 stavebního zákona.
20) § 54 stavebního zákona.
21) § 55 odst. 1 stavebního zákona.
22) § 188 odst. 1 a 2 stavebního zákona.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.