Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE

Název ÚS:Urbanistická studie Podbořanský Rohozec - Nepomyšl
Řešené území:k.ú. Podbořanský Rohozec

 

číslo (kód):78202055
Pořizovatel:Okresní úřad Louny 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Alena Fárková, Šafaříkova 2537/, Žatec
• identifikační číslo:14825074
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. VRCHLAVSKÁ HANA, SMOLNICE 4
• číslo autorizace:650

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) zahájení prací 26.6.1998  
Průzkumy a rozbory odevzdání   
Zadání ÚPD zahájení projednání   
ukončení projednání   
schválení   
Koncept řešení ÚPD
(případně urbanistická studie) 
odevzdání   
zahájení projednání   
ukončení projednání 13.4.1999  
Souborné stanovisko (zadání pro zpracování návrhu) 2)schválení   
Návrh ÚPD odevzdání   
zahájení projednání   
ukončení projednání   
stanovisko nadřízeného orgánu   
schválení návrhu 3)  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD   
EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání předání zhotoviteli   
Možnost využití schválení   
Ověření aktuálnosti potvrzení 26.8.2008  
Ukončení možnosti využití schválení   

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 2000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:26.8.2008 
Zaznamenal(a):Irena Herejková 
Telefon:415237538 
Email:hrerejkova@podborany.net 

 Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.