Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Dražeň
Řešené území:k.ú. Dražeň

 

číslo (kód):7926578
Pořizovatel:Městský úřad Kralovice 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:
• identifikační číslo:
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. KRÁL BOHUMIL, PLZEŇ
• číslo autorizace:2207

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 13.4.2007  usnesení č. 72/2006 
Zadání zahájení projednání 19.12.2008  
schválení 16) 6.2.2009   
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání   
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17)    
Návrh zahájení projednání 18) 20.10.2009  
stanovisko krajského úřadu 19) 21.12.2009 RR/3790/09 
vydání 20) 3.3.2010  usnesení č. 43/2010 
nabytí účinnosti 26.5.2010  
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení 2.8.2018  usn.č. 166/2018/4 
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.drazen.cz/uzemne-planovaci-dokumentace/uzemni-plan/ 
Záznam proveden dne:24.5.2019 
Zaznamenal(a):Ing. Lenka Šapovalová 
Telefon:373300248 
Email:sapovalova.lenka@kralovice.cz 

 


15) § 44 stavebního zákona.
16) § 47 odst. 5 stavebního zákona.
17) § 49 odst. 3 stavebního zákona.
18) § 50 stavebního zákona.
19) § 51 odst. 3 stavebního zákona.
20) § 54 stavebního zákona.
21) § 55 odst. 1 stavebního zákona.
22) § 188 odst. 1 a 2 stavebního zákona.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.