Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE

Název ÚS:Územní studie Stádlo
Řešené území:k.ú. Stádlo

 

číslo (kód):81776063
Pořizovatel:Městský úřad Štěpánov 
Vydávající orgán:neuvedeno 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Aleš Palacký, Venclíkova 482/63, Ostrava-Jih
• identifikační číslo:13646648
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. PALACKÝ ALEŠ, OSTRAVA
• číslo autorizace:3760

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání předání zhotoviteli 27.7.2015  
Možnost využití schválení 29.6.2016  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití schválení   

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/orp-olomouc 
Záznam proveden dne:14.9.2016 
Zaznamenal(a):Mgr. Lea Maňáková 
Telefon:588488407 
Email:lea.manakova@olomouc.eu 

 Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.