Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE

Název ÚS:Územní studie dostavby, přestavby a optimalizace zastavitelných ploch obce Divec
Řešené území:k.ú. Divec

 

číslo (kód):81983583
Pořizovatel:Magistrát města Hradec Králové 
Vydávající orgán:neuvedeno 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. František Křelina - Atelier DELTA 90, Bozděchova 1668, Hradec Králové
• identifikační číslo:11021993
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. KŘELINA FRANTIŠEK, HRADEC KRÁLOVÉ
• číslo autorizace:1092

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání předání zhotoviteli 11.1.2007  
Možnost využití schválení 11.2.2008  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití schválení 23.1.2019  

 

Použitá technologie zpracování:GIS 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 2000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:23.1.2019 
Zaznamenal(a):Ing. Martina Rambousková 
Telefon:495707610 
Email:Martina.Rambouskova@mmhk.cz 

 Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.