Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Broumova
Řešené území:k.ú. Benešov u Broumova, Broumov, Rožmitál, Velká Ves u Broumova

 

číslo (kód):82300966
Pořizovatel:Městský úřad Broumov 
Vydávající orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Karel Novotný, Brožíkova 1684/24, Hradec Králové
• identifikační číslo:44385803
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. NOVOTNÝ KAREL, HRADEC KRÁLOVÉ
• číslo autorizace:2039

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 20.3.2003   
Zadání zahájení projednání 21.6.2004  
schválení 16) 8.12.2004  Usnesení zastupitelstva č. 23 bod č. 13 
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání   
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17) 11.10.2006  Usnesení zastupitelstva č. 38 bod č.5 
Návrh zahájení projednání 18) 28.6.2007  
stanovisko krajského úřadu 19) 30.11.2007  
vydání 20) 22.4.2008  OOP usnesení zastupitelstva č. 14 bod 6/2/1 
nabytí účinnosti 7.5.2008  
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení 20.6.2012  Usnesení zastupitelstva č. 15 bod 20/1 
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení 26.9.2016  Usnesení zastupitelstva č. 12/1 
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:www.broumov-mesto.cz 
Záznam proveden dne:6.10.2016 
Zaznamenal(a):Pavla Hofmanová, DiS. 

 


15) § 44 stavebního zákona.
16) § 47 odst. 5 stavebního zákona.
17) § 49 odst. 3 stavebního zákona.
18) § 50 stavebního zákona.
19) § 51 odst. 3 stavebního zákona.
20) § 54 stavebního zákona.
21) § 55 odst. 1 stavebního zákona.
22) § 188 odst. 1 a 2 stavebního zákona.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.