Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Němčice
Řešené území:k.ú. Němčice u České Třebové, Zhoř u České Třebové

 

číslo (kód):82419984
Pořizovatel:Městský úřad Litomyšl 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:SURPMO HK, , Hradec Králové
• identifikační číslo:999
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. KOUTOVÁ ALENA, HRADEC KRÁLOVÉ
• číslo autorizace:750

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 17.4.2008  usnesení ZO č. 58/2008 
Zadání zahájení projednání 11.12.2008 vystaveno od 12.12.2008 do 11.1.2009 
schválení 16) 4.2.2009   
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání   
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17)    
Návrh zahájení projednání 18) 11.6.2009 projednáno 30.6.2009, vystaveno od 12.6.2009 do 30.7.2009 
stanovisko krajského úřadu 19) 12.8.2009  
vydání 20) 28.4.2010  OOP č. 1/2010 
nabytí účinnosti 14.5.2010  
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení 18.2.2015   
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:GIS 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.litomysl.cz/?lang=cz&co=uzemni_planovani&akce=urp_orp_obec&id=1266309946059 
Záznam proveden dne:24.6.2016 
Zaznamenal(a):Mgr. Pavel Kotyz 
Telefon:466026631 
Email:pavel.kotyz@pardubickykraj.cz 

 


15) § 44 stavebního zákona.
16) § 47 odst. 5 stavebního zákona.
17) § 49 odst. 3 stavebního zákona.
18) § 50 stavebního zákona.
19) § 51 odst. 3 stavebního zákona.
20) § 54 stavebního zákona.
21) § 55 odst. 1 stavebního zákona.
22) § 188 odst. 1 a 2 stavebního zákona.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.