Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Meziměstí
Řešené území:k.ú. Březová u Broumova, Meziměstí, Ruprechtice u Broumova, Vižňov

 

číslo (kód):83030336
Pořizovatel:Městský úřad Broumov 
Vydávající orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:URBAPLAN, spol. s r.o., Komenského 266/3, Hradec Králové
• identifikační číslo:42195454
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. FALTA BEDŘICH, HRADEC KRÁLOVÉ
• číslo autorizace:6

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 29.3.2005  Usnesení zastupitelstva č. 3 
Zadání zahájení projednání 19.12.2005  
schválení 16) 27.6.2006  Usnesení zastupitelstva č. 6 
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání   
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17)    
Návrh zahájení projednání 18) 27.6.2007  
stanovisko krajského úřadu 19) 2.1.2008  
vydání 20) 23.7.2008  usnesení ZM č. 7/2008 
nabytí účinnosti 13.8.2008  
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení 12.9.2012  Usnesení ZM č. 21 bod 384/21/2012 
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení 12.10.2016  Usnesení ZM č. 21 bod 384/21/2012 
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.mezimesti.cz/uzemni-plan-mesta/d-17094/p1=8306 
Záznam proveden dne:16.2.2017 
Zaznamenal(a):Pavla Hofmanová, DiS. 

 


15) § 44 stavebního zákona.
16) § 47 odst. 5 stavebního zákona.
17) § 49 odst. 3 stavebního zákona.
18) § 50 stavebního zákona.
19) § 51 odst. 3 stavebního zákona.
20) § 54 stavebního zákona.
21) § 55 odst. 1 stavebního zákona.
22) § 188 odst. 1 a 2 stavebního zákona.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.