Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Mistrovice
Řešené území:k.ú. Mistrovice nad Orlicí

 

číslo (kód):84521119
Pořizovatel:Městský úřad Žamberk 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Dagmar Vaníčková - ATELIER GRADACE, Aloise Hanuše 182/, Jablonné nad Orlicí
• identifikační číslo:66844690
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. VANÍČKOVÁ DAGMAR, JABLONNÉ NAD ORLICÍ
• číslo autorizace:2661

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 12.2.2004  usnesení č. 13/02/2004 
Zadání zahájení projednání 1.12.2004 projednání 20.12.2004, vystaveno od 1.12. - 30.12.2004 
schválení 16) 28.3.2007  usnesení 9-2007/4 
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání   
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17)    
Návrh zahájení projednání 18) 5.9.2007 společné jednání 26.9.2007 
stanovisko krajského úřadu 19) 31.3.2008  
vydání 20) 21.8.2008  usnesení č. 28-2008/2 
nabytí účinnosti 9.9.2008 opatření obecné povahy 1/2008 
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení 7.3.2013  usnesení č. 2013- 20- 2 
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 2880 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.zamberk.cz/index.php?ids=13&idkz=74 
Záznam proveden dne:24.6.2016 
Zaznamenal(a):Mgr. Pavel Kotyz 
Telefon:466026631 
Email:pavel.kotyz@pardubickykraj.cz 

 


15) § 44 stavebního zákona.
16) § 47 odst. 5 stavebního zákona.
17) § 49 odst. 3 stavebního zákona.
18) § 50 stavebního zákona.
19) § 51 odst. 3 stavebního zákona.
20) § 54 stavebního zákona.
21) § 55 odst. 1 stavebního zákona.
22) § 188 odst. 1 a 2 stavebního zákona.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.