Příloha č. 17 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
REGULAČNÍHO PLÁNU POŘÍZENÉHO Z PODNĚTU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Regulační plán území mezi ulicemi Nádražní, Boženy Němcové a T.G. Masaryka, Nové Město nad Metují
Řešené území:k.ú. Nové Město nad Metují

 

číslo (kód):85270326
Pořizovatel:Městský úřad Nové Město nad Metují 
Vydávající orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:
• identifikační číslo:
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. HÁJEK PETR, PRAHA 4
• číslo autorizace:2198

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 24) rozhodnutí o pořízení 23.2.2006 Usnesení ZM 29-1990/06 
odložení podnětu   
Zadání zahájení projednání 13.6.2007  
schválení 25) 27.9.2007 Usnesení ZM 43-3132/07 
Návrh zahájení projednání 26) 20.1.2010  
vydání 27) 9.9.2010 Usnesení ZM 66-6480/10 
nabytí účinnosti 5.10.2010 OOP č. 1/2010 ze dne 16.9.2010 
Ukončení platnosti ke dni   
Ukončení evidence ke dni   

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 500 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:www.novemestonm.cz 
Záznam proveden dne:7.3.2014 
Zaznamenal(a):Pavla Hofmanová, DiS. 

 


24) § 62 stavebního zákona.
25) § 64 odst. 5 stavebního zákona.
26) § 65 odst. 2 stavebního zákona.
27) § 69 stavebního zákona.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.