Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Libchyně
Řešené území:k.ú. Libchyně

 

číslo (kód):85580079
Pořizovatel:Městský úřad Nové Město nad Metují 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Milan Vojtěch, Jana Zajíce 956/, Pardubice
• identifikační číslo:48161594
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. VOJTĚCH MILAN, PARDUBICE
• číslo autorizace:1980

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 7.7.2004   
Zadání zahájení projednání 11.8.2004  
schválení 16) 14.2.2005   
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání 7.4.2006  
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17) 18.10.2006   
Návrh zahájení projednání 18) 4.1.2008  
stanovisko krajského úřadu 19) 3.9.2008 14463/UP/2008/Du 
vydání 20) 13.2.2009  OOP č.j. OZ/01/2009 
nabytí účinnosti 28.2.2009  
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení 21.2.2015  Usnesení č. 4/2015 
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 6500 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:2.3.2015 
Zaznamenal(a):Pavla Hofmanová, DiS. 

 


15) § 44 stavebního zákona.
16) § 47 odst. 5 stavebního zákona.
17) § 49 odst. 3 stavebního zákona.
18) § 50 stavebního zákona.
19) § 51 odst. 3 stavebního zákona.
20) § 54 stavebního zákona.
21) § 55 odst. 1 stavebního zákona.
22) § 188 odst. 1 a 2 stavebního zákona.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.