Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE

Název ÚS:Územní studie Velké Pavlovice - Padělky
Řešené území:k.ú. Velké Pavlovice

 

číslo (kód):85650270
Pořizovatel:Městský úřad Hustopeče 
Vydávající orgán:neuvedeno 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:
• identifikační číslo:
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. KLEIN PAVEL, BRNO
• číslo autorizace:3647

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání předání zhotoviteli 3.1.2012  
Možnost využití schválení 26.7.2012  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití schválení   

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:www.hustopece-city.cz 
Záznam proveden dne:26.7.2012 
Zaznamenal(a):Ing. arch. Lydie Filipová 
Telefon:519441094 
Email:region@hustopece-city.cz 

 Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.