Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Bedřichov
Řešené území:k.ú. Bedřichov u Jablonce nad Nisou

 

číslo (kód):86416261
Pořizovatel:
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:SAUL, s.r.o., U Domoviny 491/1, Liberec
• identifikační číslo:43224229
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. PLAŠIL JIŘÍ, LIBEREC
• číslo autorizace:1603

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 31.5.2007  usn. č. 38/2007 
Zadání zahájení projednání 1.7.2008  
schválení 16) 11.8.2008  usn. č. 149/2008 
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání 1.10.2009  
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17) 18.2.2010  usn. č. 255/2011 
Návrh zahájení projednání 18) 10.3.2011  
stanovisko krajského úřadu 19) 4.7.2012 čj. OÚPSŘ/184/2008/OÚP 
vydání 20) 25.10.2012  OOP č. 1/2012, usnesení č. 160/2012 
nabytí účinnosti 9.11.2012  
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení 30.4.2020  usneseni č. 122/2020, pořizení změny č.3 
Ukončení platnosti 22) ke dni   7.1.2014 rozs. 64A 7/2013-340 zrušen v části pl. veř. prost. Z67 

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:www.bedrichov.cz 
Záznam proveden dne:28.12.2020 
Zaznamenal(a):Ing. Gabriela Šípková 
Telefon:485226651 
Email:gabriela.sipkova@kraj-lbc.cz 

 


15) § 44 stavebního zákona.
16) § 47 odst. 5 stavebního zákona.
17) § 49 odst. 3 stavebního zákona.
18) § 50 stavebního zákona.
19) § 51 odst. 3 stavebního zákona.
20) § 54 stavebního zákona.
21) § 55 odst. 1 stavebního zákona.
22) § 188 odst. 1 a 2 stavebního zákona.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.