Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Liberk
Řešené území:k.ú. Bělá u Liberka, Hláska, Liberk, Malý Uhřínov, Prorubky, Rampuše, Velký Uhřínov

 

číslo (kód):866337
Pořizovatel:Městský úřad Rychnov nad Kněžnou 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:
• identifikační číslo:
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. KODÝTEK JIŘÍ, HRADEC KRÁLOVÉ
• číslo autorizace:1082

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 26.2.1999   
Zadání zahájení projednání 23.7.2004  
schválení 16) 10.12.2004  Usnesení č. 7/2004 
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání   
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17) 22.9.2006  Usnesení č. 5/2006 
Návrh zahájení projednání 18) 27.2.2008  
stanovisko krajského úřadu 19) 4.8.2009  
vydání 20) 21.2.2011  OOP č. 1/2011 
nabytí účinnosti 8.3.2011  
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení 17.4.2015  Usnesení č. 4/2015 
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení 6.12.2019  Usnesení č. 11/2019/20 Zadáním Změny č. 2 ÚP Liberk 
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.rychnov-city.cz/mestsky-urad/uzemni-plany.php?obec=liberk 
Záznam proveden dne:19.12.2019 
Zaznamenal(a):Bc. Pavla Hofmanová, DiS. 
Telefon:495817468 
Email:phofmanova@kr-kralovehradecky.cz 

 


15) § 44 stavebního zákona.
16) § 47 odst. 5 stavebního zákona.
17) § 49 odst. 3 stavebního zákona.
18) § 50 stavebního zákona.
19) § 51 odst. 3 stavebního zákona.
20) § 54 stavebního zákona.
21) § 55 odst. 1 stavebního zákona.
22) § 188 odst. 1 a 2 stavebního zákona.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.