Příloha č. 17 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
REGULAČNÍHO PLÁNU POŘÍZENÉHO Z PODNĚTU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Regulační plán Trutnov - Nové Dvory
Řešené území:k.ú. Dolní Staré Město, Horní Staré Město, Trutnov

 

číslo (kód):87313478
Pořizovatel:Městský úřad Trutnov 
Vydávající orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:ATIP, a.s., Pražská 169, Trutnov
• identifikační číslo:25261568
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. VOKATÝ MARTIN, TRUTNOV
• číslo autorizace:2622

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 24) rozhodnutí o pořízení 23.2.2009 Usnesení ZM Trutnov č. 2009-54/1 
odložení podnětu   
Zadání zahájení projednání   
schválení 25) 19.9.2011 schváleno jako součást ÚP Trutnov usnesením č. 2011-226/4 
Návrh zahájení projednání 26) 10.7.2012 společné jednání o návrhu s dotčenými orgány 
vydání 27) 2.3.2015 Usnesení ZM Trutnov č. 2015-53/1 
nabytí účinnosti 17.3.2015  
Ukončení platnosti ke dni  18.4.2016 rozhodnutí č.j. KUKHK-7033/UP/2016-5 zrušení části opatření 
Ukončení evidence ke dni   

 

Použitá technologie zpracování:GIS 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 2000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:www.trutnov.cz 
Záznam proveden dne:30.8.2016 
Zaznamenal(a):Bc. Marek Hlíza 
Telefon:499803372 
Email:hliza@trutnov.cz 

 


24) § 62 stavebního zákona.
25) § 64 odst. 5 stavebního zákona.
26) § 65 odst. 2 stavebního zákona.
27) § 69 stavebního zákona.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.