Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Solnice
Řešené území:k.ú. Ještětice, Solnice

 

číslo (kód):87903993
Pořizovatel:Městský úřad Rychnov nad Kněžnou 
Vydávající orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:REGIO, s.r.o., Hořická 50, Hradec Králové
• identifikační číslo:26002337
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. ŠEJVLOVÁ JANA, HRADEC KRÁLOVÉ
• číslo autorizace:2778

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 23.3.2005   
Zadání zahájení projednání 17.3.2006  
schválení 16) 18.9.2006  Usnesení č. 20/2006 
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání   
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17)    
Návrh zahájení projednání 18) 9.1.2009  
stanovisko krajského úřadu 19) 2.6.2009  
vydání 20) 14.12.2009  Opatření obecné povahy 1/09 
nabytí účinnosti 30.12.2009  
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení 10.3.2014  Usnesení č.16/2014 
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.rychnov-city.cz/mestsky-urad/uzemni-plany.php?obec=solnice 
Záznam proveden dne:3.2.2015 
Zaznamenal(a):Pavla Hofmanová, DiS. 

 


15) § 44 stavebního zákona.
16) § 47 odst. 5 stavebního zákona.
17) § 49 odst. 3 stavebního zákona.
18) § 50 stavebního zákona.
19) § 51 odst. 3 stavebního zákona.
20) § 54 stavebního zákona.
21) § 55 odst. 1 stavebního zákona.
22) § 188 odst. 1 a 2 stavebního zákona.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.