Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE

Název ÚS:Územní studie Bohuňovice, lokalita Lhotské, aktualizace 2015
Řešené území:k.ú. Moravská Loděnice

 

číslo (kód):88207643
Pořizovatel:Magistrát města Olomouce 
Vydávající orgán:neuvedeno 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing.arch. Petr Leinert, Fischerova 685/34, Olomouc
• identifikační číslo:11186127
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. LEINERT PETR, OLOMOUC
• číslo autorizace:940

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání předání zhotoviteli 6.5.2015  
Možnost využití schválení 22.3.2016  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití schválení   

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 2000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/orp-olomouc/prehled-platne-upd-orp-olomouc 
Záznam proveden dne:17.1.2019 
Zaznamenal(a):Mgr. Lea Maňáková 
Telefon:588488407 
Email:lea.manakova@olomouc.eu 

 Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.