Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Všeruby
Řešené území:k.ú. Brůdek, Hájek u Všerub, Hyršov, Chalupy, Maxov, Myslív u Všerub, Pláně na Šumavě, Pomezí na Šumavě, Sruby na Šumavě, Studánky u Všerub, Všeruby u Kdyně

 

číslo (kód):88761537
Pořizovatel:Městský úřad Domažlice 
Vydávající orgán:neuvedeno 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:SLADKÝ & PARTNERS, Projektový ateliér s.r.o., Nad Šárkou 782/6, Praha 6
• identifikační číslo:27439500
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. SLADKÝ PETR, PRAHA 6
• číslo autorizace:2686

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 4.3.2009  usnesení č.2/2009 
Zadání zahájení projednání 27.7.2012  
schválení 16) 1.11.2012  usnesení č.6/2012 
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání   
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17)    
Návrh zahájení projednání 18)   
stanovisko krajského úřadu 19)   
vydání 20) 18.12.2014  Usnesení ZO 
nabytí účinnosti 16.1.2015  
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení 16.6.2020  včetně zadání změny č.1 ÚP + požadevek na posouzení SEA 
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:GIS 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/uzemni-plany-a-dalsi-nastroje-uzemniho-planovani/ 
Záznam proveden dne:8.7.2020 
Zaznamenal(a):Jiří Pivoňka 
Telefon:379719186 
Email:jiri.pivonka@mesto-domazlice.cz 

 


15) § 44 stavebního zákona.
16) § 47 odst. 5 stavebního zákona.
17) § 49 odst. 3 stavebního zákona.
18) § 50 stavebního zákona.
19) § 51 odst. 3 stavebního zákona.
20) § 54 stavebního zákona.
21) § 55 odst. 1 stavebního zákona.
22) § 188 odst. 1 a 2 stavebního zákona.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.