Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE

Název ÚS:Urbanistická studie Rokytnice v Orlických horách
Řešené území:k.ú. Panské Pole

 

číslo (kód):89162843
Pořizovatel:Městský úřad Rychnov nad Kněžnou 
Vydávající orgán:neuvedeno 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Atelier architektury, Šuda - Horský, a.s., Rokycanova 316/3, Hradec Králové
• identifikační číslo:60112204
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. ŠUDA PETR, HRADEC KRÁLOVÉ
• číslo autorizace:136

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy)  3.4.2006  
Etapa průzkumů a rozborů odevzdání   
Etapa návrhová odevzdání   
zahájení projednání3)   
schválení zadání ÚPD4)   
EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání předání zhotoviteli   
Možnost využití schválení 3.9.2008  
Ověření aktuálnosti potvrzení 27.6.2019  
Ukončení možnosti využití schválení   

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 2000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.rychnov-city.cz/uzemni-studie-plochy-z34-panske-pole/ds-1595/archiv=0&p1=1589 
Záznam proveden dne:1.7.2019 
Zaznamenal(a):Bc. Pavla Hofmanová, DiS. 
Telefon:495817468 
Email:phofmanova@kr-kralovehradecky.cz 

 Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.