Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE

Název ÚS:Urbanistická studie opatřená České Budějovice, U Elektrárny
Řešené území:k.ú. České Budějovice 6

 

číslo (kód):89493958
Pořizovatel:Magistrát města České Budějovice 
Vydávající orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:
• identifikační číslo:
Projektant
• jméno a příjmení:
• číslo autorizace:

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy)  16.6.2004  
Etapa průzkumů a rozborů odevzdání   
Etapa návrhová odevzdání 29.7.2004  
zahájení projednání3) 2.9.2004  
schválení zadání ÚPD4)   
EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání předání zhotoviteli   
Možnost využití schválení 1.1.2007  
Ověření aktuálnosti potvrzení 26.11.2018  
Ukončení možnosti využití schválení   

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:27.11.2018 
Zaznamenal(a):Ing. arch.Jana Rozkopalová 
Telefon:386803005 
Email:rozkopalovaj@c-budejovice.cz 

 Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.