Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Odrava
Řešené území:k.ú. Dobroše, Mostov, Obilná, Odrava, Potočiště

 

číslo (kód):89532105
Pořizovatel:
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Alexandra Kasková, aut. arch., Sokolovská 119/54, Karlovy Vary
• identifikační číslo:16698665
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. KASKOVÁ ALEXANDRA, KARLOVY VARY
• číslo autorizace:767

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 27.2.2004  usnesení zastupitelstva č. ZO/1/2004 
Zadání zahájení projednání 25.4.2005  
schválení 16) 17.10.2005  usnesení zastupitelstva č. ZO/2/2004 
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání 15.3.2006  
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17) 7.12.2006  usnesení zastupitelstva č. ZO/12/2004 
Návrh zahájení projednání 18) 8.8.2007 1.veřejné. proj. 11.3.2008, 2.veřejné. proj. 22.4.2009 
stanovisko krajského úřadu 19) 20.2.2009 21.12.2007 č.j.3332/RR/07, k upravenému ÚP - 20.2.2009 č.j. 274/RR/09 
vydání 20) 14.10.2009  usnesení zastupitelstva č. 170 
nabytí účinnosti 30.10.2009 OOP, úplné znění po Změně č. 1 zpracováno v 01/2020 
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení 27.3.2014  usn. ZO č. 5/2/2014 (Zpráva za období 2009-2013) 
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:GIS 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:https://www.obec-odrava.cz/urad-obce/uzemni-plan/ 
Záznam proveden dne:5.6.2020 
Zaznamenal(a):Bc. Lukáš Švéda 

 


15) § 44 stavebního zákona.
16) § 47 odst. 5 stavebního zákona.
17) § 49 odst. 3 stavebního zákona.
18) § 50 stavebního zákona.
19) § 51 odst. 3 stavebního zákona.
20) § 54 stavebního zákona.
21) § 55 odst. 1 stavebního zákona.
22) § 188 odst. 1 a 2 stavebního zákona.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.