Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Špindlerův Mlýn
Řešené území:k.ú. Bedřichov v Krkonoších, Labská, Přední Labská, Špindlerův Mlýn

 

číslo (kód):90513246
Pořizovatel:Městský úřad Špindlerův Mlýn 
Vydávající orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Architektonické studio HYSEK, spol. s r.o., Jiráskovo náměstí 1727/18, Plzeň
• identifikační číslo:25201255
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. HYSEK OLDŘICH, PLZEŇ
• číslo autorizace:180

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 1.3.2006  Usnesení ZM č. 11/1-06 z 
Zadání zahájení projednání 29.9.2008  
schválení 16) 18.12.2008  Usnesení ZM č. 140/10-08 z 
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání 16.3.2010  
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17) 23.6.2010  Usnesení ZM č. 71/6-10 z 
Návrh zahájení projednání 18) 7.1.2011 společné jednání s DO 
stanovisko krajského úřadu 19) 13.6.2011 č. j. 10306/ÚP/2011/Sm 
vydání 20) 15.11.2011  OOP Usn. ZM č. 8/11/2011-Z 
nabytí účinnosti 1.12.2011  
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení    
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:www.spindleruvmlyn.org 
Záznam proveden dne:6.12.2011 
Zaznamenal(a):Pavla Hofmanová, DiS. 

 


15) § 44 stavebního zákona.
16) § 47 odst. 5 stavebního zákona.
17) § 49 odst. 3 stavebního zákona.
18) § 50 stavebního zákona.
19) § 51 odst. 3 stavebního zákona.
20) § 54 stavebního zákona.
21) § 55 odst. 1 stavebního zákona.
22) § 188 odst. 1 a 2 stavebního zákona.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.