Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Abertamy
Řešené území:k.ú. Abertamy, Hřebečná

 

číslo (kód):90647523
Pořizovatel:Městský úřad Ostrov 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Alexandra Kasková, aut. arch., Sokolovská 119/54, Karlovy Vary
• identifikační číslo:16698665
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. KASKOVÁ ALEXANDRA, KARLOVY VARY
• číslo autorizace:767

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 16.8.2006  usn. č. 164/06/R22, dotace 2006 P+R 
Zadání zahájení projednání 26.10.2007 uprav. zadání 12/2007 
schválení 16) 12.12.2007  usn. č. 124/07/R17 
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání  nezpracovává se; 
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17)    
Návrh zahájení projednání 18) 3.3.2009 veř. jed. 6.1.11 ve 13.00 na MěÚ Abert.;sp. jed. 7.4.09; ná.zpr.12/07; 
stanovisko krajského úřadu 19) 19.2.2010 KúKk,ORR, čj.:191/RR/10 ze dne 19.2.2010; 
vydání 20) 15.9.2011  usn. ZO č. 61/11/R11; č.j.:520/2011; 
nabytí účinnosti 13.10.2011 OOP; 
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení 15.3.2018  usn. č. 193/18/R30 (vč. zadání Změny č. 2) 
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:GIS 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.ostrov.cz/uzemni-plan-abertamy/d-1979/p1=2532 
Záznam proveden dne:27.3.2018 
Zaznamenal(a):Bc. Lukáš Švéda 

 


15) § 44 stavebního zákona.
16) § 47 odst. 5 stavebního zákona.
17) § 49 odst. 3 stavebního zákona.
18) § 50 stavebního zákona.
19) § 51 odst. 3 stavebního zákona.
20) § 54 stavebního zákona.
21) § 55 odst. 1 stavebního zákona.
22) § 188 odst. 1 a 2 stavebního zákona.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.