Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE

Název ÚS:ÚS Bystročice - lokalita pro bydlení Z6
Řešené území:k.ú. Bystročice

 

číslo (kód):91072808
Pořizovatel:Obecní úřad Bystročice 
Vydávající orgán:neuvedeno 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Věra Filipová, , Šumperk
• identifikační číslo:74908693
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. FILIPOVÁ VĚRA, ŠUMPERK
• číslo autorizace:4068

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání předání zhotoviteli 18.3.2021  
Možnost využití schválení 31.5.2021  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití schválení   

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 0 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:www.bystrocice.cz 
Záznam proveden dne:2.6.2021 
Zaznamenal(a):Mgr. Lea Maňáková 
Telefon:588488407 
Email:lea.manakova@olomouc.eu 

 Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.