Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Hošťálková
Řešené území:k.ú. Hošťálková

 

číslo (kód):91128175
Pořizovatel:Městský úřad Vsetín 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Institut regionálních informací, s.r.o., Chládkova 2, Brno
• identifikační číslo:25585991
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. HADLAČ MICHAL, BRNO
• číslo autorizace:3497

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 27.1.2009  č.usn. 32 
Zadání zahájení projednání 18.2.2009 Veřejná vyhláška 
schválení 16) 9.6.2009  usnesením ZO 
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání   
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17)    
Návrh zahájení projednání 18) 25.10.2011  
stanovisko krajského úřadu 19) 7.3.2012 KUZL 9890/2012, opakované 17.12.12 KUZL 77074/2012 
vydání 20) 27.12.2012  na 24. zasedání ZO 
nabytí účinnosti 24.1.2013 OOP č. 1/1012 
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení    
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:www.mestovsetin.cz 
Záznam proveden dne:22.9.2016 
Zaznamenal(a):Kateřina Švagerová 
Telefon:57149140 
Email:katerina.svagerova@mestovsetin.cz 

 


15) § 44 stavebního zákona.
16) § 47 odst. 5 stavebního zákona.
17) § 49 odst. 3 stavebního zákona.
18) § 50 stavebního zákona.
19) § 51 odst. 3 stavebního zákona.
20) § 54 stavebního zákona.
21) § 55 odst. 1 stavebního zákona.
22) § 188 odst. 1 a 2 stavebního zákona.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.