Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE

Název ÚS:Územní studie Libčany - severozápadní část, lokalita č.1
Řešené území:k.ú. Libčany

 

číslo (kód):91146485
Pořizovatel:Magistrát města Hradec Králové 
Vydávající orgán:neuvedeno 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:K2 - atelier architektury a designu, spol.s.r.o., Týništská 107, Třebechovice pod Orebem
• identifikační číslo:25265041
Projektant
• jméno a příjmení:
• číslo autorizace:

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání předání zhotoviteli 7.2.2011 žádost o pořízení 8.12.2010 
Možnost využití schválení 31.10.2012 sohlas obce 28.12.2011 
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití schválení   

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 500 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:14.11.2012 
Zaznamenal(a):Ing. Martina Rambousková 
Telefon:495707610 
Email:Martina.Rambouskova@mmhk.cz 

 Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.