Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Hořičky
Řešené území:k.ú. Hořičky, Chlístov u Hořiček, Křižanov u Mezilečí

 

číslo (kód):92417542
Pořizovatel:Městský úřad Náchod 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:URBAPLAN, spol. s r.o., Komenského 266/3, Hradec Králové
• identifikační číslo:42195454
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. FALTA BEDŘICH, HRADEC KRÁLOVÉ
• číslo autorizace:6

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 9.6.2010   
Zadání zahájení projednání 4.4.2011  
schválení 16) 14.7.2011   
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání   
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17)    
Návrh zahájení projednání 18) 15.7.2011  
stanovisko krajského úřadu 19) 4.10.2011  
vydání 20) 7.12.2011   
nabytí účinnosti 27.12.2011  
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení 5.12.2016  Usnesení ZO č. 36/16 
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 10000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:https://www.mestonachod.cz/urad/vystavba/up_obci.asp 
Záznam proveden dne:16.2.2017 
Zaznamenal(a):Pavla Hofmanová, DiS. 

 


15) § 44 stavebního zákona.
16) § 47 odst. 5 stavebního zákona.
17) § 49 odst. 3 stavebního zákona.
18) § 50 stavebního zákona.
19) § 51 odst. 3 stavebního zákona.
20) § 54 stavebního zákona.
21) § 55 odst. 1 stavebního zákona.
22) § 188 odst. 1 a 2 stavebního zákona.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.