Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Křinice
Řešené území:k.ú. Křinice

 

číslo (kód):93891541
Pořizovatel:Městský úřad Broumov 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Atelier AURUM, s.r.o., Jiráskova 21/, Pardubice
• identifikační číslo:42937680
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. PETRŮ IVANA, HRADEC KRÁLOVÉ
• číslo autorizace:966

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 7.2.2007  Usenesení zastupitelstva č. 1 
Zadání zahájení projednání 23.1.2008  
schválení 16) 19.3.2008  Usnesení zastupitelstva č. 1 
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání   
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17)    
Návrh zahájení projednání 18) 18.8.2008  
stanovisko krajského úřadu 19) 16.1.2009 754/UP/2009Va 
vydání 20) 17.6.2009  OOP 
nabytí účinnosti 9.7.2009  
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení 10.5.2017  Usnesení zastupitelstva č. 4/2017 
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.broumov.net/uzemni-plany-obci-v-pusobnosti-uradu-uzemniho-planovani-broumov/d-2577/p1=2633 
Záznam proveden dne:20.6.2017 
Zaznamenal(a):Pavla Hofmanová, DiS. 

 


15) § 44 stavebního zákona.
16) § 47 odst. 5 stavebního zákona.
17) § 49 odst. 3 stavebního zákona.
18) § 50 stavebního zákona.
19) § 51 odst. 3 stavebního zákona.
20) § 54 stavebního zákona.
21) § 55 odst. 1 stavebního zákona.
22) § 188 odst. 1 a 2 stavebního zákona.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.