Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Sněžné - ukončeno pořizování k 15. 5. 2019
Řešené území:k.ú. Sněžné

 

číslo (kód):96419923
Pořizovatel:Městský úřad Dobruška 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Milan Rak - ARCHTEAM, Weyrova 3/, Náchod
• identifikační číslo:42255422
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. SKALICKÝ ALEXANDR, NÁCHOD
• číslo autorizace:808

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 15.12.2003  usnesení č. 4, uzavření smlouvy 31.3.2004 
Zadání zahájení projednání 22.5.2006  
schválení 16) 21.12.2006   
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání   
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17)    
Návrh zahájení projednání 18) 25.10.2007  
stanovisko krajského úřadu 19) 16.10.2009  
vydání 20)    
nabytí účinnosti  UKONČENO POŘIZOVÁNÍ 
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení    
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:12.6.2019 
Zaznamenal(a):Bc. Pavla Hofmanová, DiS. 
Telefon:495817468 
Email:phofmanova@kr-kralovehradecky.cz 

 


15) § 44 stavebního zákona.
16) § 47 odst. 5 stavebního zákona.
17) § 49 odst. 3 stavebního zákona.
18) § 50 stavebního zákona.
19) § 51 odst. 3 stavebního zákona.
20) § 54 stavebního zákona.
21) § 55 odst. 1 stavebního zákona.
22) § 188 odst. 1 a 2 stavebního zákona.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.