Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE

Název ÚS:Územní studie Bystřec Fanouškovo - lokality 7a, 7b, 7c
Řešené území:k.ú. Bystřec

 

číslo (kód):97660462
Pořizovatel:Městský úřad Žamberk 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Dagmar Vaníčková - ATELIER GRADACE, Aloise Hanuše 182/, Jablonné nad Orlicí
• identifikační číslo:66844690
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. VANÍČKOVÁ DAGMAR, JABLONNÉ NAD ORLICÍ
• číslo autorizace:2661

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání předání zhotoviteli 12.10.2011  
Možnost využití schválení 24.5.2012  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití schválení   

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.zamberk.cz/index.php?ids=13&idkz=58 
Záznam proveden dne:29.6.2015 
Zaznamenal(a):RNDr. Martina Stuchlíková 
Telefon:466026631 
Email:martina.stuchlikova@pardubickykraj.cz 

 Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.