Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Mačkov
Řešené území:k.ú. Mačkov

 

číslo (kód):98299805
Pořizovatel:Městský úřad Blatná 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Zdeněk Gottfried, Novohradská 1452/1, České Budějovice
• identifikační číslo:41874439
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. GOTTFRIED ZDENĚK, PRAHA 7 - BUBENEČ
• číslo autorizace:2424

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 20.11.2007  Usnesení 
Zadání zahájení projednání 17.2.2009  
schválení 16) 28.8.2009  Usnesení 
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání   
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17)    
Návrh zahájení projednání 18) 16.2.2010  
stanovisko krajského úřadu 19) 8.7.2010 KUJCK 22963/2010/OREG/2 
vydání 20) 11.10.2010   
nabytí účinnosti 27.10.2010  
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení 28.9.2015  usnesení ZO č. 7/2 
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení 26.11.2018  usnesení ZO č. 2/8 
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.mesto-blatna.cz/mesto-blatna/uzemni-planovani/prehled-uzemne-planovaci-dokumentace-orp-blatna/mackov/ 
Záznam proveden dne:19.12.2018 
Zaznamenal(a):Mgr. Edita Hoštičková 
Telefon:383379163 
Email:hostickova@muvodnany.cz 

 


15) § 44 stavebního zákona.
16) § 47 odst. 5 stavebního zákona.
17) § 49 odst. 3 stavebního zákona.
18) § 50 stavebního zákona.
19) § 51 odst. 3 stavebního zákona.
20) § 54 stavebního zákona.
21) § 55 odst. 1 stavebního zákona.
22) § 188 odst. 1 a 2 stavebního zákona.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.