Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Nová Ves nad Nisou
Řešené území:k.ú. Nová Ves nad Nisou

 

číslo (kód):98447380
Pořizovatel:
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Miloslav Štěpánek - ARCH SERVIS, Leknínová 1063/, Liberec
• identifikační číslo:12794571
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. ŠTĚPÁNEK MILOSLAV, LIBEREC 1
• číslo autorizace:683

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 12.10.2011  usn. 11/7M/2011 
Zadání zahájení projednání 22.5.2012  
schválení 16) 19.9.2012  usn. 2/14/2012 ze 14. zas. 
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání   
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17)    
Návrh zahájení projednání 18)   
stanovisko krajského úřadu 19)   
vydání 20)    
nabytí účinnosti 19.6.2015 vydání 25.5.2015, usn. č. 23/5/2015 
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení    
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:www.mestojablonec.cz 
Záznam proveden dne:17.12.2018 
Zaznamenal(a):Ing. Gabriela Šípková 
Telefon:485226651 
Email:gabriela.sipkova@kraj-lbc.cz 

 


15) § 44 stavebního zákona.
16) § 47 odst. 5 stavebního zákona.
17) § 49 odst. 3 stavebního zákona.
18) § 50 stavebního zákona.
19) § 51 odst. 3 stavebního zákona.
20) § 54 stavebního zákona.
21) § 55 odst. 1 stavebního zákona.
22) § 188 odst. 1 a 2 stavebního zákona.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.