Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE

Název ÚS:Územní studie Olomouc, Lošov – Na Strážích, aktualizace
Řešené území:k.ú. Lošov

 

číslo (kód):98617188
Pořizovatel:Magistrát města Olomouce 
Vydávající orgán:neuvedeno 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:CIRCULOS MEOS s.r.o., Mišákova 326/1, Olomouc - Nové Sady
• identifikační číslo:27828883
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. ŽENČÁK PŘEMYSL, KOŽUŠANY-TÁŽALY
• číslo autorizace:3286

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání předání zhotoviteli 1.10.2014  
Možnost využití schválení 17.1.2017  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití schválení   

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/uzemni-studie 
Záznam proveden dne:23.1.2017 
Zaznamenal(a):Mgr. Lea Maňáková 
Telefon:588488407 
Email:lea.manakova@olomouc.eu 

 Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.