Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Lnáře
Řešené území:k.ú. Lnáře, Zahorčice u Lnář

 

číslo (kód):98842583
Pořizovatel:Městský úřad Blatná 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Štěpánka Ťukalová (UA Projekce), Boleslavova 1581/30, České Budějovice
• identifikační číslo:15772608
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. ŤUKALOVÁ ŠTĚPÁNKA, ČESKÉ BUDĚJOVICE
• číslo autorizace:1151

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 16.5.2001   
Zadání zahájení projednání 29.6.2001  
schválení 16) 10.12.2001   
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání 12.6.2002  
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17) 31.3.2010   
Návrh zahájení projednání 18) 23.8.2010  
stanovisko krajského úřadu 19) 20.1.2010 KUJCK/1471/2011OREG/2 
vydání 20) 14.6.2011  13.6.2011 vydání v ZO, vyvěšeno 14.6.2011 
nabytí účinnosti 29.6.2011  
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení 26.1.2016  Schválení zprávy o uplatňování - zadání Změny č. 2 ÚP Lnáře 
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení 22.6.2017  Schválení zprávy o uplatňování - zadání Změny č. 2 ÚP Lnáře 
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení 20.11.2019  Schválení zprávy o uplatňování - zadání Změny č. 4 ÚP Lnáře 
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.mesto-blatna.cz/mesto-blatna/uzemni-planovani/prehled-uzemne-planovaci-dokumentace-orp-blatna/lnare/ 
Záznam proveden dne:12.2.2021 
Zaznamenal(a):Mgr. Vlastimil Peterka 
Telefon:383416155 
Email:peterka@mesto-blatna.cz 

 


15) § 44 stavebního zákona.
16) § 47 odst. 5 stavebního zákona.
17) § 49 odst. 3 stavebního zákona.
18) § 50 stavebního zákona.
19) § 51 odst. 3 stavebního zákona.
20) § 54 stavebního zákona.
21) § 55 odst. 1 stavebního zákona.
22) § 188 odst. 1 a 2 stavebního zákona.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.