Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE8)

Název:Územní studie Hanácká pole
Řešené území:k.ú. Kroměříž

 

Číslo (kód):11004276
Pořizovatel:Městský úřad Kroměříž 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:KNESL+KYNČL, s.r.o., Šumavská 416/15, Brno
• identifikační číslo:47912481
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. KNESL JIŘÍ, BRNO
• číslo autorizace:2724

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 7.8.2015  
Možnost využití Schválení9) 12.1.2016  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití Schválení   

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 2500 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:https://www.mesto-kromeriz.cz/urad/dokumenty-a-informace/uzemni-studie/ 
Záznam proveden dne:18.6.2020 
Zaznamenal(a):Ing. arch. Pavel Máselník 
Telefon:573321286 
Email:pavel.maselnik@mesto-kromeriz.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.