Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Miletín
Řešené území:k.ú. Miletín

 

Číslo (kód):11446781
Pořizovatel:Městský úřad Hořice 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:
• identifikační číslo:
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. WAGNER ALEXANDR, HRADEC KRÁLOVÉ
• číslo autorizace:823

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 4.4.2012  Usnesení ZO č. 9/2012 bod 2 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 6.6.2016  Usnesení ZO č. 2/2016 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti   
Zpráva o uplatňování územního plánu schválení   
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:5.9.2016 
Zaznamenal(a):Pavla Hofmanová, DiS. 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.