Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE8)

Název:Územní studie Rodinné domy Domamyslice – území Z54
Řešené území:k.ú. Domamyslice

 

Číslo (kód):12166995
Pořizovatel:
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:
• identifikační číslo:
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. MgA. BLAŽEK LUKÁŠ, OLOMOUC
• číslo autorizace:3674

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 11.4.2019  
Možnost využití Schválení9) 26.2.2019  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití Schválení   

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.prostejov.eu 
Záznam proveden dne:26.2.2019 
Zaznamenal(a):Ing. arch. Jan Mlčoch 
Telefon:582329752 
Email:Jan.Mlcoch@prostejov.eu 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.