Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.



REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE8)

Název:Výrobně skladovací areál na ploše bývalého OP Prostějov
Řešené území:k.ú. Prostějov

 

Číslo (kód):12243289
Pořizovatel:Magistrát města Prostějova 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:knesl kynčl architekti s.r.o., Šumavská 416/15, Brno
• identifikační číslo:47912481
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. KYNČL JAKUB, BRNO
• číslo autorizace:2672

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 3.1.2018  
Možnost využití Schválení9) 3.5.2018  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití Schválení   

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 2500 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:https://www.prostejov.eu 
Záznam proveden dne:4.5.2018 
Zaznamenal(a):Ing. arch. Jan Mlčoch 
Telefon:582329752 
Email:Jan.Mlcoch@prostejov.eu 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.