Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE8)

Název:Územní studie Lysá nad Labem - Na Mlíčníku
Řešené území:k.ú. Lysá nad Labem

 

Číslo (kód):1409549
Pořizovatel:Městský úřad Lysá nad Labem 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:
• identifikační číslo:
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. SOUKUP FILIP, PRAHA 1
• číslo autorizace:3591

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 5.6.2017  
Možnost využití Schválení9) 28.8.2017  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití Schválení   

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:www.mestolysa.cz 
Záznam proveden dne:27.9.2017 
Zaznamenal(a):Lenka Vyšatová 
Telefon:257280700 
Email:vysatoval@kr-s.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.