Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Bařice - Velké Těšany
Řešené území:k.ú. Bařice, Velké Těšany

 

Číslo (kód):14283389
Pořizovatel:Městský úřad Kroměříž 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Milan Krouman - AKTÉ Kroměříž, Kollárova 629/14, Kroměříž
• identifikační číslo:63459931
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. KROUMAN MILAN, KROMĚŘÍŽ
• číslo autorizace:2630

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 1.3.2011  usnesení zastupitelstva obce z 5. zasedání 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 19.1.2012  usnesení zastupitelstva obce ze 16. zasedání 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 10.6.2014  
Zpráva o uplatňování územního plánu schválení 14.9.2018 usnesení zastupitelstva obce z 39. zasedání 
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:https://www.mesto-kromeriz.cz/urad/dokumenty-a-informace/uzemni-plan/ 
Záznam proveden dne:12.6.2020 
Zaznamenal(a):Pavla Litvinová 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.