Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE8)

Název:Územní studie Šitbořice ÚS2
Řešené území:k.ú. Šitbořice

 

Číslo (kód):14347476
Pořizovatel:Městský úřad Hustopeče 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Institut regionálních informací, s.r.o., Chládkova 2, Brno
• identifikační číslo:25585991
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. HADLAČ MICHAL, BRNO
• číslo autorizace:3497

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 16.2.2018  
Možnost využití Schválení9) 31.7.2018  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití Schválení   

 

Použitá technologie zpracování:GIS 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:Hustopece.cz 
Záznam proveden dne:8.11.2018 
Zaznamenal(a):RNDr. Milada Litschmannová 
Telefon:519441093 
Email:litschmannova.region@hustopece-city.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.