Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE8)

Název:Územní studie lokality Pitrova, Třebechovice pod Orebem
Řešené území:k.ú. Třebechovice pod Orebem

 

Číslo (kód):16052974
Pořizovatel:Magistrát města Hradec Králové 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Pavel Kramář, autorizovaný architekt (SUMA - architektonický atelier), Pod zahrady 1305/, Třebechovice pod Orebem
• identifikační číslo:16245423
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. KRAMÁŘ PAVEL, HRADEC KRÁLOVÉ
• číslo autorizace:2091

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 7.9.2016  
Možnost využití Schválení9) 27.2.2017  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití Schválení   

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 200 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:https://www.hradeckralove.org/vismo/fsmedia.asp?f=%2FOdbor+hlavn%C3%ADho+architekta%2F%C3%9Azemn%C3%AD+pl%C3%A1ny+obc%C3%AD%2FVydan%C3%A9+%C3%BAzemn%C3%AD+pl%C3%A1ny%2FT%C5%99ebechovice+pod+Orebem%2F%C3%9AS+T%C5%99ebechovice+pod+Orebem%2FLokalita+Pitrova& 
Záznam proveden dne:2.1.2019 
Zaznamenal(a):Bc. Pavla Hofmanová, DiS. 
Telefon:495817468 
Email:phofmanova@kr-kralovehradecky.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.