Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE8)

Název:Územní studie - Zastavitelné plochy Z40 a Z441, Liberk - Rampuše
Řešené území:k.ú. Rampuše

 

Číslo (kód):1606388
Pořizovatel:Městský úřad Rychnov nad Kněžnou 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Žaluda, projektová kancelář, , Železná 493/20, Praha
• identifikační číslo:73580872
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. ŽALUDA EDUARD, PRAHA 1
• číslo autorizace:4077

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 18.4.2013  
Možnost využití Schválení9) 27.2.2014  
Ověření aktuálnosti potvrzení 18.12.2015  
Ukončení možnosti využití Schválení   

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 2000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:www.rychnov-city.cz 
Záznam proveden dne:4.1.2016 
Zaznamenal(a):Pavla Hofmanová, DiS. 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.