Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE8)

Název:Územní studie Barákova-Vrahovická - propojení Držovice
Řešené území:k.ú. Čechovice u Prostějova, Čechovice-Záhoří, Čechůvky, Domamyslice, Krasice, Prostějov, Vrahovice, Žešov

 

Číslo (kód):17939395
Pořizovatel:Magistrát města Prostějova 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:
• identifikační číslo:
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. FROML FRANTIŠEK, PROSTĚJOV
• číslo autorizace:2148

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 4.4.2016  
Možnost využití Schválení9) 24.10.2016  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití Schválení   

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.prostejov.eu/cs/obcan/informace-z-odboru/odbor-uzemniho-planovani-a-pamatkove-pece/uzemni-planovani/uzemni-studie.html 
Záznam proveden dne:16.11.2016 
Zaznamenal(a):Ing. arch. Jan Mlčoch 
Telefon:582329752 
Email:Jan.Mlcoch@prostejov.eu 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.