Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Hnojice
Řešené území:k.ú. Hnojice

 

Číslo (kód):18427676
Pořizovatel:
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858/, Zlín
• identifikační číslo:14639351
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. DUJKA VLADIMÍR, ZLÍN
• číslo autorizace:548

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 14.12.2009  Usnesení 10/2009 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 29.11.2010  Usnesení 2-2010 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 31.5.2013 OOP vydáno us.č. 25-2013, čl. 3.1. ze dne 25. 3. 2013 
Zpráva o uplatňování územního plánu schválení 18.1.2021 Usnesení č. 18-2021, zpráva o upl. ÚP za období 06/2013-09/2020 
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:2.2.2021 
Zaznamenal(a):Ing. Jana Pospíšilová 
Telefon:585508435 
Email:j.pospisilova@kr-olomoucky.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.